За нас

В лето 1969- то две  щъркелчета  долетели от юг и си направили гнездо на високо дърво, близо до парк Кайлъка, гр. Плевен.

Мястото било красиво, осеяно с кокичета, а въздухът чист. Наблизо рекичката весело пеела денем, а вечер шепнела приказки за крале и царе, за змейове, лами и смели юнаци. В една сутрин щъркелчетата били събудени от радостна глъчка. Наблизо бил издигнат приказен слънчев дворец- детска градина. Слънцето огрявало двора с топлите си лъчи, а 120 пременени деца се подготвяли за първия учебен ден. Денят бил 7 април 1969 година, а директорът – госпожа Христина Кузманова.

50 години детската градина, носеща красивото име ЦДГ „Кокиче“ обучавала, възпитавала, давала знания за живот, познания за света, учила на сръчност и умения децата.

Колективът от учители и помощен персонал работел грижовно, с любов и сърце, с мъдрост и воля. Тук царели спокойствие, творчество, мир и красота.

Децата растели, отивали в училища, университети, колежи.

Създавали семейства, ставали родители, заемали своето място в живота като инженери,лекари, учители, икономисти, работници. Творели блага, преодолявали трудности.

Те не забравяли Приказния слънчев дворец, в който вече водели своите внуци.

Старото дърво все още стои и чака на мястото си. Зелени листа и пъстри цветчета посрещат всеки ден лъчите на Слънчо. В гнездото щъркелите чакат празничната вечер.

Пристигнали са ,за да са с нас на Юбилея, за да празнуваме заедно 50 години ДГ „Кокиче“