Материална база

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сградата е разположена в широк двор от 2 дка, с детски площадки и кътове за игра. В детската градина функционират 4 групи.

Всяка група разполага с просторни и слънчеви помещения: занимални, спални и тераси, обзаведени естетично, с подходяща за възрастта на децата и отговаряща на педагогическите и здравно-хигиенни изисквания мебелировка. Детската градина разполага с физкултурен салон, в който се реализира физическата и двигателна активност на децата, музикални ситуации и открити моменти с родители, празници и развлечения.