Екип

Екип:

Колектив на ДГ „Кокиче“ Плевен

Детска градина „Кокиче“- Плевен

ДИРЕКТОР- Милена Кожухарова

Гл. счетоводител- Емилия Тодорова

Домакин -касиер- Поля Тотева

ЗАС- Светла Тодорова

Група „ЗВЕЗДИЧКИ“:

 1. Галя Нанкова- Учител
 2. Красимира Колева- Учител
 3. Венцислава Колева- Пом. възпитател

Група „ЦВЕТЕНЦА“:

 1. Искра Илиева- Учител
 2. Геновева Василева- Учител
 3. Илонка Янкулова- Пом. Възпитател

Група „Моливко“:

 1. Нели Поляшка- Старши учител
 2. Теодора Николова- Учител
 3. Бисерка Василева- Пом. Възпитател

Група „ Слънце“:

 1. Виктория Цолова- учител
 2. Гергана Илиева- Учител
 3. Даниела Пеловска- Пом. Възпитател

Милена Спасова- Старши учител ,Музика“

      Светлозара Пелова- Психолог

     Готвач- Илияна Тачева

    Пом. Готвач- Верка Янкова

   Работник поддръжка- Милен Цветков

  Мед. Сестра- Искра Павлова

  Мед. Сестра- Нели Нешева